علی قاسمی

کارشناس ارشد کنترل و ابزار دقیق

فعال در زمینه کنترل و ابزار دقیق و هوشمند سازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش کنترل و ابزار دقیق

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد ساری

کارشناسی مهندسی برق

گرایش کنترل و ابزار دقیق

موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی هدف

کاردانی کاردان فنی برق

گرایش تاسیسات

موسسه/دانشگاه: موسسه آموزش عالی هدف

مهارت‌ها

برنامه نویسیplc

80%

برق کشی ساختمان هوشمندسازی

60%

سوابق شغلی

مهندس برق

صنعتی معدنی سامان سوادکوه

تکنسین ابزار دقیق

دانش بنیان رایان الکترونیک سپهر جهانگیر

مسئول برق و کامپیوتر

نیروگاه باران نیرو بشل

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

برنامه نویسیplc -s7

موسسه: موسسه آموزش عالی هدف ساری

plc

موسسه: شرکت مهندسی ایمن تابلو

زبان برنامه نویسی ویژال بیسک

موسسه: فنی و حرفه ای

کارور عمومی رایانه شخصی

موسسه: فنی و حرفه ای

رایانه کار icdl 1&2

موسسه: فنی و حرفه ای

کاربر رایانه

موسسه: فنی و حرفه ای

نرم افزار اداری

موسسه: فنی و حرفه ای

رایانه کار درجه 2

موسسه: فنی و حرفه ای

رایانه کار درجه 1

موسسه: فنی و حرفه ای

تحقیقات

: کنترل حلقه بسته سیستم تعلیق خودرو به منظور کاهش شتاب عمودی و راحتی سفر

توضیحات: پایان نامه درجه کارشناسی ارشد

تماس با من